Aktuality

Aktuality

Pozvánka - Sraz vozů Škoda
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež 3/2024
více
Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku
více
Závěrečný účet obce Střítež za rok 2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 3/2024
více
Nový praktický lékař v Kaplici
více
Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku
více
Usnesení z 2 zasedání Zastupitelstva obce Střítež konaného dne 13.5.2024
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 2/2024
více
Oznámení - napouštění bazénů
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež 1/2024
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 1/2024
více
Oznámení o posunutí termínu zasedání Zastupitelstva 1/2024, které se mělo konat 12.2.2024.
Z důvodu prodloužení ukončení termínu výběrového řízení na akci "Cyklostezka Kaplice nádraží - Raveň". Nový termín zasedání bude upřesněn do 17.2.2024 novou pozvánkou. Děkujeme za pochopení
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež 7/2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 7/2023
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež 6/2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 6/2023
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 5/2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 5/2023
více
!!!!Upozornění pro občany v Ravni
Dne 10.8.2023 z důvodu technické závady a její opravy nepoteče v obci Raveň voda od 8:00 do 15:00 !!!!!!
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 4/2023
více
Osvědčení o úspoře emisí v roce 2022
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 3/2023
více
Změna pracovní doby Sběrného dvora v Kaplici od 1.6.2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 3/2023
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 2/2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 2/2023
více
Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny
více
Místní program obnovy venkova obce Střítež na období 2023 - 2028
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 1/2023
více
Rozpočet SMO na rok 2023
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 1/2023
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 8/2022
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 8/2022
více
Usnesení ze zasedání 7/2022
více
Návrh rozpočtu SMO na rok 2023
více
Rozpočtové opatření č. 11/2022
více
Celoroční zemní trampolína
více
Datové schránky
více
EG.D, a.s. - oznámení o ořezu dřevin pro majitele pozemků
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež
více
NOVÁ ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
více
Zveřejnění záměru směny obecního pozemku
více
Usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva 6/2022
více
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Střítež
více
Zveřejnění záměru směny obecního pozemku
více
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Střítež a Senátu
více
Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 5/2022
více
Jihočeský kraj poskytl v rámci programu Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací 2022 dotaci 1 420 000,- Kč na realizaci akce - Oprava místní komunikace Raveň
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež č. 05/2022
více
Mapový portál - MAPOTIP
více
Jihočeský kraj - propagace dotace z POV v roce 2022 - Zateplení budovy obecního úřadu
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2021
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 4/2022
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 4/2022
více
Zveřejnění záměru pronájmu
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 3/2022
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 3/2022
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 2/2022
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 1/2022
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 1/2022
více
Informace - Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin ohrožujících bezpečný provoz elektrického distribučního zařízení
více
Nabídka práce - volné pracovní místo
více
Návrh rozpočtu SMO na rok 2022
více
EGD Nárazová odorizace plynu
více
Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad - ke stažení
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 5/2021
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 4/2021
více
Jihočeský kraj - propagace dotace z POV v roce 2021 - Pracovní dvoumístná čtyřkolka s příslušenstvím na údržbu veřejných prostranství
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 4/2021
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež 3/2021
více
Návrh Závěrečného účtu obce Střítež za rok 2020
více
Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 2/2021
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež č.02/2021
více
Usnesení Zastupitelstva ze zasedání 1/2021
více
Zveřejnění záměru zemědělského pachtu
více
Záměr pronájmu
více
Záměr pronájmu
více
Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2021
více
Zveřejnění záměru pronájmu
více
Zveřejnění záměru vzájemného darování pozemků
více
Zveřejnění záměru zemědělského pachtu
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "D3 0311 Třebonín-Kaplice-nádraží"
více
Jihočeský kraj - Osvětlení víceúčelového hřiště - dotace POV
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2019
více
Chirurgická ambulance - poliklinika Kaplice
více
Upozornění pro občany - změna úředních hodin
více
Rozpočtové opatření č. 11/2019
více
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohosp. majetku na rok 2020
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019. Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na rok 2021-2022 a bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019. Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.
více
Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku
Návrh rozpočtu územního samosprávného celku je vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu ÚSC. Připomínky k rozpočtu mohou občané obce Střítež uplatnit buď písemně ve lhůtě jeho zveřejnění, tj. od 22.11.2019 do 9.12.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZO Střítež dne 9.12.2019. K připomínkám doručeným po projednání se nepřihlíží.
více
Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostů ev.č.157-006,157-007, Houdkův most u Pořešína
více
"Bezpečnostní desatero"
více
Pozvánka-Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na ŽP „Dálnice D3, stavba 0312 Kaplice-nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště,st.hranice“
více
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "D3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží, doplnění souvisejících komunikací"
více
Oznámení - odpad do Sběrného dvora Kaplice
více
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ,,Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice Nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště, st. hranice"
více
Zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku
více
Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku
více
Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků
více
Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
více
Veřejná vyhláška
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Veřejná vyhláška
více
Sběrné místo použitých pneumatik v obci
více
Závěrečný účet SMO Pomalší 2018
více
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/09002/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Návrh střednědobého výhledu obce Střítež na období let 2020-2021
více
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Střítež na rok 2019
více
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu - SMO regionu Pomalší
více
Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2019
více
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/30362/2018
více
Oznámení o zahájení správního řízení - kácení stromů mimo les
více
Změna č.1 Územního plánu Střítež - návrh upravený před druhým opakovaným veřejným projednáním
více
Rozpočtové provizorium na rok 2019
více
Výsledky komunálních voleb konaných 5.10.-6.10.2018 v obci Střítež
více
Rozpočtové opatření č. 9/2018
více
Zahájení zjišťovacího řízení - Dálnice D3-0312
více
Rozpočtové opatření č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření č. 7/2018
více
Informace o místě a času konání veřejného projednání
více
Rozpočtové opatření č. 6/2018
více
Opatření obecné povahy č.j. MěÚK/18250/2018
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Závěrečný účet obce Střítež za rok 2017
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 obce Střítež
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017
více
Návrh Závěrečného účtu SMO Pomalší
více
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018
Smlouva o poskytnutí dotace mezi Svazkem měst a obcí regionu Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko,z.s.
více
Rozpočtové opatření č. 3/2018
více
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2018, Střednědobého výhledu 2019-2020 a Rozpočtová opatření 2018 obce Střítež
více
OZV č. 2/2017 - školské obvody mateřské školy
více
OZV č. 1/2017 - školské obvody základní školy
více
OZV č. 3/2011 o zákazu provozování některých sázkových her
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.


OZV č. 1/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
více
OZV č.1/2007 zabezpečení veřejného pořádku
více
OZV č. 4/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů
více