Aktuality

Veřejná vyhláška - posuzování vlivů na životní prostředí - dálnice D3 0311

Raveňské slavnosti - loučení s létem

Rozhodnutí - veřejnou vyhláškou

Opatření při pohybu v budově Obecního úřadu Střítež

Veřejná vyhláška - OOP - kalamitní poškození lesních porostů

Nařízení mimořádného opatření

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "D3 0311 Třebonín-Kaplice-nádraží"

Možnost uložení biologického odpadu pro občany našich obcí.

Oznámení - o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 ÚP Kaplice

Uložení zdravotnické dokumentace

Otevřený dopis nájemníkům obecní bytovky v Rejtech

Dlouhodobé uzavření Pošty Partner Kaplice 2

Jihočeský kraj - Osvětlení víceúčelového hřiště - dotace POV

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2019

Veřejná vyhláška-oznámení zahájení společného řízení - "Sil.II/157-zúžení před Kaplice-Nádraží"

Veřejná vyhláška - úprava provozu - omezený úsek most ev. č. 3 - 117 Netřebice

Veřejná vyhláška

Omezená provozní doba Pošty Partner - Kaplice nádraží

Česká pošta - hledá smluvního zástupce Pošty Partner

Pozvánka na zasedání ZO Střítež č. 01/2020

Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Nabídka - technický pracovník obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tříkrálová sbírka 2020

Nabídka práce

Informace k dani z nemovitých věcí - 2020

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 pro obec Střítež

Chirurgická ambulance - poliklinika Kaplice

Upozornění pro občany - poplatek ze psů

Upozornění pro občany - změna úředních hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce

Rozpočtové opatření č. 11/2019

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohosp. majetku na rok 2020
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019. Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na rok 2021-2022 a bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019. Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.

Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku
Návrh rozpočtu územního samosprávného celku je vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu ÚSC. Připomínky k rozpočtu mohou občané obce Střítež uplatnit buď písemně ve lhůtě jeho zveřejnění, tj. od 22.11.2019 do 9.12.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZO Střítež dne 9.12.2019. K připomínkám doručeným po projednání se nepřihlíží.

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva

Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostů ev.č.157-006,157-007, Houdkův most u Pořešína

Pozvánka na zasedání ZO Střítež č.06/2019

Usnesení č.5/2019 ze dne 23.9.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelsva obce

23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

"Bezpečnostní desatero"

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška stanovení

Územní rozhodnutí

Pozvánka-Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na ŽP „Dálnice D3, stavba 0312 Kaplice-nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště,st.hranice“

Usnesení č. 4/2019 ze dne 5.8.2019

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "D3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží, doplnění souvisejících komunikací"

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Kaplice

Oznámení - odpad do Sběrného dvora Kaplice

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ,,Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice Nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště, st. hranice"

Zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku

Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku

Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků

Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků

Výsledky voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU v obci Střítež

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva

Sbírka ošacení pro Český červený kříž

Informace k otevření víceúčelového hřiště Kaplice-nádraží

Veřejná vyhláška

Smlouva o poskytnutí dotace

Veřejná vyhláška

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2017-2018

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Sběrné místo použitých pneumatik v obci

Usnesení č.2/2019 ze dne 25.3.2019

Závěrečný účet SMO Pomalší 2018

Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/09002/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež

Usnesení č 01/2019 ze dne 28.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018

Pozvánka na zasedání č.1/2019

Pozvánka na 7. zasedání ZO Střítež

Návrh střednědobého výhledu obce Střítež na období let 2020-2021

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Střítež na rok 2019

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu - SMO regionu Pomalší

Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2019

Usnesení č.6-ustavující zasedání- 5.11.2018

Pozvánka na ustavující zasedání ZO Střítež dne 5.11.2018

Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/30362/2018

Oznámení o zahájení správního řízení - kácení stromů mimo les

Změna č.1 Územního plánu Střítež - návrh upravený před druhým opakovaným veřejným projednáním

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Výsledky voleb do ZASTUPITELSTEV OBCÍ v obci Střítež 2018

Výsledky komunálních voleb konaných 5.10.-6.10.2018 v obci Střítež

Usnesení č. 5 ze dne 27.9.2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Pozvánka na 5. zasedání ZO Střítež

Zahájení zjišťovacího řízení - Dálnice D3-0312

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Informace o místě a času konání veřejného projednání

Usnesení č. 4 z 8.8.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Pozvánka na 4. zasedání ZO Střítež

Usnesení č. 3 ze dne 15.6.2018

Opatření obecné povahy č.j. MěÚK/18250/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2017

Pozvánka na 3. zasedání ZO Střítež

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 obce Střítež

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Usnesení č. 2 ze dne 16.4.2018

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017

Návrh Závěrečného účtu SMO Pomalší

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018
Smlouva o poskytnutí dotace mezi Svazkem měst a obcí regionu Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko,z.s.

Pozvánka na 2. zasedání ZO Střítež

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Pozvánka na 1. zasedání ZO Střítež

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2018, Střednědobého výhledu 2019-2020 a Rozpočtová opatření 2018 obce Střítež

OZV č. 2/2017 - školské obvody mateřské školy

OZV č. 1/2017 - školské obvody základní školy

OZV č. 1/2015 o odpadech

OZV č. 3/2011 o zákazu provozování některých sázkových her

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

OZV č. 1/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

OZV č.1/2007 zabezpečení veřejného pořádku

OZV č. 4/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů