Obec Střítež

Obec Střítež - mapa Obec pohledy Obec pohledy Obec pohledy Obec pohledy
e-Podatelna

E - podatelna

Obec Střítež - podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Kaplice Nádraží 2
382 42 Kaplice 2
Telefon: 380 321 174

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty:

obec@info-stritez.cz

Datová schránka:

ucfb68k

Další možnosti elektronické komunikace:

webovým formulářem na této stránce

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:30
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:30
Pátek: 08:00 - 12:00

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).
Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem:

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.
Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.


Pro komunikaci s úřadem můžete využít také webový formulář:

Příloha ( soubor typu PDF, max 5MB)

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolik je čtyři plus 1?

 

Dnes je: 24.04.2019

Dnes má svátek: Jiří

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 13.5.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 6.5.20169
více
Pozvánka stavění máje
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 3.5.2019
více
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/11168/2019 Změna č.1 územního plánu Střítež
více
Sběrné místo použitých pneumatik v obci
více
Usnesení o konání dražby
více
usnesení z 2 zasedání Zastupitelstva obce Střítež konaného dne 25.3.2019
více
Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší 2018
více
Oznámení o odkalování vodovodního řadu dne 24.4.2019 a 25.4.2019
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež
více
Průzkum - Akce "Den matek"
více
Poplatek ze psů na rok 2019
více
Oznámení pro občany - omezení provozu OÚ Střítež
V období od 21.1.2019 - 22.3.2019 na Obecním úřadě Střítež, Kaplice-nádraží 2 budou probíhat stavební úpravy kanceláří. Po toto období bude provoz obecního úřadu omezen. Úřední dny budou v pondělí a ve středu od 14:00-17:00hod. Kanceláře jsou přestěhovány do zasedací místnosti na OÚ - 1. patro. Při návštěvě OÚ dbejte zvýšené opatrnosti, neboť procházíte stavbou. V případě nutnosti volejte na telefon 380 321 174 nebo 607 657 180.Děkujeme za pochopení.Milan Frišman
více
Rozpis svozu směsného komunálního odpadu na rok 2019
více
Rozpis svozu separovaného odpadu na rok 2019
více
Pozvánka na zasedání č.1/2019
více
Usnesení č.6-ustavující zasedání- 5.11.2018
více
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Střítež dne 5.11.2018
více
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/30362/2018
více
Oznámení o zahájení správního řízení - kácení stromů mimo les
více
Změna č.1 Územního plánu Střítež - návrh upravený před druhým opakovaným veřejným projednáním
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018
více
Výsledky komunálních voleb konaných 5.10.-6.10.2018 v obci Střítež
více
Usnesení č. 5 ze dne 27.9.2018
více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Střítež
více
Zahájení zjišťovacího řízení - Dálnice D3-0312
více
Informace o místě a času konání veřejného projednání
více
Usnesení č. 4 z 8.8.2018
více
Pozvánka na 4. zasedání ZO Střítež
více
Usnesení č. 3 ze dne 15.6.2018
více
Opatření obecné povahy č.j. MěÚK/18250/2018
více
Závěrečný účet obce Střítež za rok 2017
více
Pozvánka na 3. zasedání ZO Střítež
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 obce Střítež
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
více
Usnesení č. 2 ze dne 16.4.2018
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017
více
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2017
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017
více
Návrh Závěrečného účtu SMO Pomalší
více
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018
Smlouva o poskytnutí dotace mezi Svazkem měst a obcí regionu Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko,z.s.
více
Pozvánka na 2. zasedání ZO Střítež
více
Pozvánka na 1. zasedání ZO Střítež
více
OZV č. 2/2017 - školské obvody mateřské školy
více
OZV č. 1/2017 - školské obvody základní školy
více
OZV č. 1/2015 o odpadech
více
OZV č. 3/2011 o zákazu provozování některých sázkových her
více
OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.


OZV č. 1/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
více
OZV č.1/2007 zabezpečení veřejného pořádku
více
OZV č. 4/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?
Líbí
odpověď Líbí (71%)
71%
Ujde to
odpověď Ujde to (6%)
6%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (23%)
23%