Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Jaroslava Vávrová
E-mail: starosta@info-stritez.cz
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. David Taušek
Funkce: místostarosta

Jméno: Josef Borovka
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Václav Codl
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Ing. Jindřiška Macháčková
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Ing. Karel Masopust
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Pavel Werner
Funkce: člen kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.