Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon Funkce
starosta Jaroslava Vávrová obec@info-stritez.cz 601 528 643 starostka
místostarosta Ing. David Taušek 608 726 017 místostarosta
Josef Borovka člen finančního výboru
Václav Codl vaclavcodl@seznam.cz 724 108 349 člen finančního výboru
Ing. Jindřiška Macháčková předseda finančního výboru
Ing. Karel Masopust předseda kontrolního výboru
Pavel Werner člen kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.