Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny
 1.1.2016


Je-li ve správním řízení údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, kde ke zrušení trvalého pobytu došlo. 

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny obecního úřadu Střítež

Obecní úřad Střítež upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§10c zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu u Obecního úřadu Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 380 321 174, popř. e-mailem na obec@info-stritez.cz.


V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Střítež umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. Obecní úřad Střítež není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na ohlašovně Střítež, Kaplice-nádraží 2  jsou ukládány u pobočky České pošty, Kaplice-nádraží 22.


Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašovny nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením. 


V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění "odnosu" nebo "dosílky" na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).
 
________________________________________

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-obcany-cr-mate-evidovanou-adresu-trvaleho-pobytu-na-adrese-sidla-ohlasovny-.pdf 261.5 Kb