Obec Střítež

Obec Střítež - mapa Obec pohledy Obec pohledy Obec pohledy Obec pohledy
O obci

Historie

Historie

Vývoj názvu obce : 

 

1358 - Trzietez 
1363 - in Strzietezy 
1562 - Střítežské rychtářství 

Historie obce sahá až do 14.století, konkrétně do roku 1358, kdy se poprvé objevil místní název Střítež, který se v původní podobě dochoval dodnes. Po 2. světové válce spadala obec pod správu města Kaplice až do 1.1.1994, kdy došlo k vytvoření samostatné obce s vlastním obecním úřadem. Po vzniku obce nastal rozvoj místních podnikatelských aktivit

 

Kaplice nádraží

Kaplice nádraží jako samostatná obec byla vytvořena 26.11.1971.

Z tohoto datumu by se zdálo, že o historii v naší obci se nedá vůbec mluvit. Je pravdou, že šlo a jde spíše o křižovatku než o obec v pravém slova smyslu.

Pominemeli odbočku soumarské Linecké stezky (s písemnými prameny již z let 903 - 907) nazývanou Kaplická stezka, vedoucí z Lince k Cáhlovu (Freistadtu) a odtud přes Dolní Dvořiště, Kaplici, Velešín a Doudleby do Českých Budějovic a dále přes Soběslav a Tábor do Prahy, tak počátkem byla obchodní cesta pro povozy vybudovaná kolem roku 1551 kaplickým rychtářem Wolfgangem Scheplakem.

Ovšem již kolem roku 1480 byl směrem na Rozpoutí vybudován důl, ve kterém se těžilo stříbro, galenit a pyrit. Zřejmě kvůli nevýnosnosti byl po pár letech opuštěn. Důl prý měl odvodňovací šachtu, která vedla k Pořešínu a do řeky Malše, cca 4 km. Znovuobnoven byl roku 1825 a pro malý výtěžek definitivně roku 1833 uzavřen. Jeho zatopená šachta se od roku 1873 používala jako zdroj vody pro parní lokomotivy. Roku 1977 byl zapečetěn.

Vznik, zřejmě, prvního sídla v oblasti kaplického nádraží, označeného jako "Wirtshaus", je datován až mezi lety 1720 - 1767.

V roce 1825 při stavbě koněspřežné dráhy byl zde, u tratě, vybudován strážní domek, následovaly stáje a domek vystavěn za účelem ubytování železničních dělníků. Kolem roku 1829 se na místě "Wirtshaus" již nachází Nová Hospoda (Neu With) a přes cestu je kovárna. Následně kolem roku 1842, poblíž křížení cesty a dráhy, vyrostly další dva domy.

Pro město Kaplice byla vybudována zastávka v Omlenicích, ale pro její nesnadnou dosažitelnost, zejména v zimním období, byla roku 1877 povolena při strážním domku zastávka pro osobní a nákladní (zavazadlovou) dopravu. Od roku 1889 se zastávka nazývá Kaplice.

V roce 1912 bylo vystavěno Rolnické obilní skladiště a to na východní straně nádraží, které bylo roku 1914 doplněno o mlýn.

Modernizovaný mlýn s elektrickým pohonem byl uveden do provozu 11.8.1921. Tento den se na kaplickém nádraží zastavil, při své zpáteční cestě z téměř tříměsíčního ozdravného pobytu na italském ostrově Capri, náš první president T.G.Masaryk. Pobyl zde šest hodin, které vyplnil prohlídkou Rolnického obilného skladiště a právě zprovozněným mlýnem. (Kolem 18 hod. přijel T.G.Masaryk na Lány do zámku, který byl zřízen na jeho letní sídlo.)

Mezi lety 1921 a 1922 byla ze zastávky, vybudováním druhé koleje a postavením hradel, vytvořena železniční stanice.

V roce 1923 byla při mlýnu zřízena pakárna. V témže roce byl přebudováním Rolnického obilního skladiště vytvořen Družstevní sklad. Ten byl v roce 1929 elektrifikován.

 


karavana soumarůPřevzato z www.ckrumlov.info

konka-sulDoprava soli na koňské dráze z Českých Budějovic do Lince (z díla Geschichte d. öst.-ung. Eisenbahnen)

HistorieKaplice nádraží (Neu Wirthshaus) na mapě z let 1836 - 1852 (www.mapy.cz)

HistorieKaplice nádraží kolem roku 1920

 

 

Dnes je: 19.07.2019

Dnes má svátek: Čeněk

Aktuality

Prodejní akce
více
VII. ročník sletu a spanilé jízdy vozů Škoda
více
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Kaplice
více
Oznámení - odpad do Sběrného dvora Kaplice
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ,,Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice Nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště, st. hranice"
více
Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku
více
Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků
více
Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
více
Výsledky voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU v obci Střítež
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva
více
Sbírka ošacení pro Český červený kříž
více
Informace k otevření víceúčelového hřiště Kaplice-nádraží
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2017-2018
více
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
více
Pozvánka stavění máje
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
více
Sběrné místo použitých pneumatik v obci
více
Usnesení č.2/2019 ze dne 25.3.2019
více
Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší 2018
více
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/09002/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Střítež
více
Usnesení č 01/2019 ze dne 28.1.2019
více
Rozpis svozu směsného komunálního odpadu na rok 2019
více
Rozpis svozu separovaného odpadu na rok 2019
více
Pozvánka na zasedání č.1/2019
více
Pozvánka na 7. zasedání ZO Střítež
více
Návrh střednědobého výhledu obce Střítež na období let 2020-2021
více
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Střítež na rok 2019
více
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu - SMO regionu Pomalší
více
Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2019
více
Usnesení č.6-ustavující zasedání- 5.11.2018
více
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Střítež dne 5.11.2018
více
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/30362/2018
více
Oznámení o zahájení správního řízení - kácení stromů mimo les
více
Změna č.1 Územního plánu Střítež - návrh upravený před druhým opakovaným veřejným projednáním
více
Rozpočtové provizorium na rok 2019
více
Výsledky voleb do ZASTUPITELSTEV OBCÍ v obci Střítež 2018
více
Výsledky komunálních voleb konaných 5.10.-6.10.2018 v obci Střítež
více
Usnesení č. 5 ze dne 27.9.2018
více
Rozpočtové opatření č. 9/2018
více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Střítež
více
Zahájení zjišťovacího řízení - Dálnice D3-0312
více
Rozpočtové opatření č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření č. 7/2018
více
Informace o místě a času konání veřejného projednání
více
Usnesení č. 4 z 8.8.2018
více
Rozpočtové opatření č. 6/2018
více
Pozvánka na 4. zasedání ZO Střítež
více
Usnesení č. 3 ze dne 15.6.2018
více
Opatření obecné povahy č.j. MěÚK/18250/2018
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Závěrečný účet obce Střítež za rok 2017
více
Pozvánka na 3. zasedání ZO Střítež
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 obce Střítež
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
více
Usnesení č. 2 ze dne 16.4.2018
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017
více
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017
více
Návrh Závěrečného účtu SMO Pomalší
více
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018
Smlouva o poskytnutí dotace mezi Svazkem měst a obcí regionu Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko,z.s.
více
Pozvánka na 2. zasedání ZO Střítež
více
Rozpočtové opatření č. 3/2018
více
Pozvánka na 1. zasedání ZO Střítež
více
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2018, Střednědobého výhledu 2019-2020 a Rozpočtová opatření 2018 obce Střítež
více
OZV č. 2/2017 - školské obvody mateřské školy
více
OZV č. 1/2017 - školské obvody základní školy
více
OZV č. 1/2015 o odpadech
více
OZV č. 3/2011 o zákazu provozování některých sázkových her
více
OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.


OZV č. 1/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
více
OZV č.1/2007 zabezpečení veřejného pořádku
více
OZV č. 4/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?
Líbí
odpověď Líbí (69%)
69%
Ujde to
odpověď Ujde to (9%)
9%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (22%)
22%