O obci

Mapa

Historie

Vývoj názvu obce : 

 

1358 - Trzietez 
1363 - in Strzietezy 
1562 - Střítežské rychtářství 

Historie obce sahá až do 14.století, konkrétně do roku 1358, kdy se poprvé objevil místní název Střítež, který se v původní podobě dochoval dodnes. Po 2. světové válce spadala obec pod správu města Kaplice až do 1.1.1994, kdy došlo k vytvoření samostatné obce s vlastním obecním úřadem. Po vzniku obce nastal rozvoj místních podnikatelských aktivit

 

Kaplice nádraží

Kaplice nádraží jako samostatná obec byla vytvořena 26.11.1971.

   

Historie obce
Historie obce

Z tohoto datumu by se zdálo, že o historii v naší obci se nedá vůbec mluvit. Je pravdou, že šlo a jde spíše o křižovatku než o obec v pravém slova smyslu.

Pominemeli odbočku soumarské Linecké stezky (s písemnými prameny již z let 903 - 907) nazývanou Kaplická stezka, vedoucí z Lince k Cáhlovu (Freistadtu) a odtud přes Dolní Dvořiště, Kaplici, Velešín a Doudleby do Českých Budějovic a dále přes Soběslav a Tábor do Prahy, tak počátkem byla obchodní cesta pro povozy vybudovaná kolem roku 1551 kaplickým rychtářem Wolfgangem Scheplakem.

Ovšem již kolem roku 1480 byl směrem na Rozpoutí vybudován důl, ve kterém se těžilo stříbro, galenit a pyrit. Zřejmě kvůli nevýnosnosti byl po pár letech opuštěn. Důl prý měl odvodňovací šachtu, která vedla k Pořešínu a do řeky Malše, cca 4 km. Znovuobnoven byl roku 1825 a pro malý výtěžek definitivně roku 1833 uzavřen. Jeho zatopená šachta se od roku 1873 používala jako zdroj vody pro parní lokomotivy. Roku 1977 byl zapečetěn.

Vznik, zřejmě, prvního sídla v oblasti kaplického nádraží, označeného jako "Wirtshaus", je datován až mezi lety 1720 - 1767.

V roce 1825 při stavbě koněspřežné dráhy byl zde, u tratě, vybudován strážní domek, následovaly stáje a domek vystavěn za účelem ubytování železničních dělníků. Kolem roku 1829 se na místě "Wirtshaus" již nachází Nová Hospoda (Neu With) a přes cestu je kovárna. Následně kolem roku 1842, poblíž křížení cesty a dráhy, vyrostly další dva domy.

Pro město Kaplice byla vybudována zastávka v Omlenicích, ale pro její nesnadnou dosažitelnost, zejména v zimním období, byla roku 1877 povolena při strážním domku zastávka pro osobní a nákladní (zavazadlovou) dopravu. Od roku 1889 se zastávka nazývá Kaplice.

V roce 1912 bylo vystavěno Rolnické obilní skladiště a to na východní straně nádraží, které bylo roku 1914 doplněno o mlýn.

Modernizovaný mlýn s elektrickým pohonem byl uveden do provozu 11.8.1921. Tento den se na kaplickém nádraží zastavil, při své zpáteční cestě z téměř tříměsíčního ozdravného pobytu na italském ostrově Capri, náš první president T.G.Masaryk. Pobyl zde šest hodin, které vyplnil prohlídkou Rolnického obilného skladiště a právě zprovozněným mlýnem. (Kolem 18 hod. přijel T.G.Masaryk na Lány do zámku, který byl zřízen na jeho letní sídlo.)

Mezi lety 1921 a 1922 byla ze zastávky, vybudováním druhé koleje a postavením hradel, vytvořena železniční stanice.

V roce 1923 byla při mlýnu zřízena pakárna. V témže roce byl přebudováním Rolnického obilního skladiště vytvořen Družstevní sklad. Ten byl v roce 1929 elektrifikován.

 


karavana soumarůPřevzato z www.ckrumlov.info

konka-sulDoprava soli na koňské dráze z Českých Budějovic do Lince (z díla Geschichte d. öst.-ung. Eisenbahnen)

HistorieKaplice nádraží (Neu Wirthshaus) na mapě z let 1836 - 1852 (www.mapy.cz)

HistorieKaplice nádraží kolem roku 1920