Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Střítež za rok 2021