Rozpočet archiv
Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rozpočtové opatřeční č. 13/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 13/2019
Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2020
Rozpočet obce Střítež na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
Rozpočtové opatření č. 12/2019
Rozpočtové opatření č. 11/2019
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohosp. majetku na rok 2020

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019.
Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.


Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Návrh rozpočtu územního samosprávného celku je vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu ÚSC. Připomínky k rozpočtu mohou občané obce Střítež uplatnit buď písemně ve lhůtě jeho zveřejnění, tj. od 22.11.2019 do 9.12.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZO Střítež dne 9.12.2019. K připomínkám doručeným po projednání se nepřihlíží.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na rok 2021-2022 a bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019.
Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.


Rozpočtové opatření č. 10/2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č.12/2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Střítež na rok 2019
Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
Schválený rozpočet obce Střítež na rok 2019
Střednědobý výhled obce Střítež na období let 2020-2021
Rozpočtové opatření č. 11/2018
Rozpočtové opatření č. 10/2018
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Střítež na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu obce Střítež na období let 2020-2021
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2018, Střednědobého výhledu 2019-2020 a Rozpočtová opatření 2018 obce Střítež
Rozpočet Fondu vodohospodářského majetku na rok 2018
Rozpočet obce Střítež na rok 2018
Střednědobý výhled obce Střítež na období 2019-2020
Návrh rozpočtu obce Střítež na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019-2020
Rozpočet pro rok 2017