Rozpočet

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohosp. majetku na rok 2020

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019.
Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na rok 2021-2022 a bude projednán na veřejném zasedání OZ dne 9.12.2019.
Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce Střítež buď písemně do 9.12.2019 na adresu: Obec Střítež, Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2 nebo při ústním projednávání na zasedání OZ Střítež.


Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Návrh rozpočtu územního samosprávného celku je vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu ÚSC. Připomínky k rozpočtu mohou občané obce Střítež uplatnit buď písemně ve lhůtě jeho zveřejnění, tj. od 22.11.2019 do 9.12.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZO Střítež dne 9.12.2019. K připomínkám doručeným po projednání se nepřihlíží.


Rozpočtové opatření č. 10/2019


Rozpočtové opatření č. 9/2019


Rozpočtové opatření č. 8/2019


Rozpočtové opatření č. 7/2019


Rozpočtové opatření č. 6/2019


Rozpočtové opatření č. 5/2019


Rozpočtové opatření č. 4/2019


Rozpočtové opatření č.3/2019


Rozpočtové opatření č. 2/2019


Rozpočtové opatření č. 1/2019


Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Střítež na rok 2019


Střednědobý výhled obce Střítež na období let 2020-2021


Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019


Schválený rozpočet obce Střítež na rok 2019