Úřední deska - ostatní
Výzva - nedostatečně identifikovatelní vlastníci nemovitostí
Informace o uzavírce
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výzva k vyzvednutí zásilky - doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Střítež
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí