Úřední deska - ostatní
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Střítež u Kaplice pořizovaného zkráceným postupem
Výzva k vyzvednutí zásilky - doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Střítež