Úřední deska - ostatní

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí


Dražební vyhláška


Veřejná vyhláška - oznámení o podaném rozkladu


Veřejná vyhláška- zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání


Nařízení mimořádného opatření


Veřejná vyhláška - OOP - kalamitní poškození lesních porostů


Jihočeský kraj - Osvětlení víceúčelového hřiště - dotace POV


Veřejná vyhláška


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška stanovení


Územní rozhodnutí


Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Kaplice


Vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2017-2018