Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o místním poplatku ze psů
OZV č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež
OZV č. 1/2017 - školské obvody základní školy
OZV č. 2/2017 - školské obvody mateřské školy
OZV č. 3/2011 o zákazu provozování některých sázkových her
OZV č. 1/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
OZV č.1/2007 zabezpečení veřejného pořádku
OZV č. 4/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů