Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1/2017 - školské obvody základní školy


OZV č. 2/2017 - školské obvody mateřské školy


OZV č. 1/2015 o odpadech


OZV č. 3/2011 o zákazu provozování některých sázkových her


OZV č. 1/2011 o místních poplatcích


OZV č. 1/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě


OZV č.1/2007 zabezpečení veřejného pořádku


OZV č. 4/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů