Archiv
Zveřejnění záměru směny obecního pozemku
Zveřejnění záměru směny obecního pozemku
Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru zemědělského pachtu
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru pronájmu obecních pozemků
Zveřejnění záměru prodeje a pachtu obecních pozemků
Zveřejnění záměru zemědělského pachtu
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru vzájemného darování pozemků
Zveřejnění záměru zemědělského pachtu
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "D3 0311 Třebonín-Kaplice-nádraží"
Záměr pronájmu pozemku p.č. 1781/25
Záměr pronájmnu obec. pozemku p.č. 820/4
Zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku
Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostů ev.č.157-006,157-007, Houdkův most u Pořešína
Pozvánka-Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na ŽP „Dálnice D3, stavba 0312 Kaplice-nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště,st.hranice“
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "D3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží, doplnění souvisejících komunikací"
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ,,Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice Nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště, st. hranice"
Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
Zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku
Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků
Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/09002/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Závěr zjišťovacího řízení-Dálnice D3, stavba 0312
Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/30362/2018
Oznámení o zahájení správního řízení - kácení stromů mimo les
Změna č.1 Územního plánu Střítež - návrh upravený před druhým opakovaným veřejným projednáním
Zahájení zjišťovacího řízení - Dálnice D3-0312
Informace o místě a času konání veřejného projednání
Opatření obecné povahy č.j. MěÚK/18250/2018
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018