Archiv

Zveřejnění záměru zemědělského pachtu


Záměr pronájmu


Záměr pronájmu


Zveřejnění záměru pronájmu


Zveřejnění záměru pronájmu


Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-Drahoslavice


Zveřejnění záměru vzájemného darování pozemků


Zveřejnění záměru zemědělského pachtu


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "D3 0311 Třebonín-Kaplice-nádraží"


Veřejná vyhláška-oznámení zahájení společného řízení - "Sil.II/157-zúžení před Kaplice-Nádraží"


Záměr pronájmu pozemku p.č. 1781/25


Záměr pronájmnu obec. pozemku p.č. 820/4


Zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku


Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostů ev.č.157-006,157-007, Houdkův most u Pořešína


Pozvánka-Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na ŽP „Dálnice D3, stavba 0312 Kaplice-nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště,st.hranice“


Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "D3 0311 Třebonín-Kaplice nádraží, doplnění souvisejících komunikací"


Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ,,Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice Nádraží-Nažidla-Dolní Dvořiště, st. hranice"


Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků


Zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku


Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků


Zveřejnění záměru výpůjčky části obecního pozemku


Veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/09002/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Závěr zjišťovacího řízení-Dálnice D3, stavba 0312


Veřejná vyhláška č.j. MěÚK/30362/2018


Oznámení o zahájení správního řízení - kácení stromů mimo les


Změna č.1 Územního plánu Střítež - návrh upravený před druhým opakovaným veřejným projednáním


Zahájení zjišťovacího řízení - Dálnice D3-0312


Informace o místě a času konání veřejného projednání


Opatření obecné povahy č.j. MěÚK/18250/2018


Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018