Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016

 

Výroční zpráva za rok 2016

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Hradce vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

počt podaných ždostí o informace : 0

počt podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

opis podstatných čstí kažého rozsudku soudu : 0

výsledky řzení o sankcích za nedodržvání tohoto zákona bez uváděí osobních údajů: 0

dalš informace vztahující se k uplatňvání tohoto zákona : 0

V Kaplici Nádraží dne 5.1.2017