PROJEKTY, DOTACE

Celoroční zemní trampolína

Plakát projektu Celoroční zemní trampolína

Logo MAS Pomalší


V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Opatření: 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

Podopatření: 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Článek: 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a) Veřejná prostranství v obcích 

byl v 5. výzvě MAS Pomalší finančně podpořen projekt: Celoroční zemní trampolína

Projekt řeší rozšíření nabídky dětských herních prvků na veřejném prostranství obce Střítež a venkovní celoroční zemní systémovou trampolínu, složenou za čtyř polí se čtyřmi skákacími rohožemi - víceúhelník o celkovém průměru 3,5-4m.
Umístění trampolínyUmístění trampolínyVizualizace trampolíny