Závěrečný účet za rok 2016

12.06.2017 10:14

Závěrečný účet za rok 2016.pdf (7105862)

Fin 2-12 - I.část-31.12.2016.pdf (4504165)

Fin 2-12- II.část-31.12.2016.pdf (2491006)

Příloha - I.část-31.12.2016.pdf (2516861)

Příloha - II.čás-31.12.2016t.pdf (1916687)

Rozvaha - 31.12.2016.pdf (1883667)

Výkaz zisku a ztráty-31.12.2016.pdf (1121813)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.pdf (3630192)