Závěřečný účet za rok 2013

20.05.2014 13:39

Návrh závěrečného účtu za rok 2013.pdf (5361916)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.pdf (4383537)

Fin 2-12 k 31.12.2014 1 díl.pdf (5710311)

Fin 2-12 k 31.12.2013 2díl.pdf (3031231)

Rozvaha k 31.12.2013.pdf (2630701)

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013.pdf (1551816)

Příloha k 31.12.2013.pdf (6293231)