Závěrečný účet SMO Pomalší 2016

22.03.2017 10:02

Závěrečný účet SMO Pomalší 2016.pdf (1530346)

Zpráva o výsledku přezkoumání 2016 1.část .pdf (2901455)

Zpráva o výsledu přezkoumání 2016 2.část.pdf (2410882)

Rozvaha 2016.pdf (2576290)

Výkaz zisku a ztráty 2016.pdf (1523609)

Hlavní kniha 2016.pdf (1447594)

Výkaz Fin 2-12M 2016-1.část.pdf (3459201)

Výkaz Fin 2-12M 2016-2.část.pdf (2555408)