Závěrečný účet obce Střítež za rok 2015

31.05.2016 13:48

Závěrečný účet 2015-1.část.pdf (6619476)

Závěrečný účet 2015-2.část.pdf (6898835)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.pdf (5616410)

Výkaz zisku a ztráty.pdf (1553698)

Rozvaha.pdf (2741149)

Příloha - 1.část.pdf (4289252)

Příloha - 2.část.pdf (3426191)