Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011

22.05.2012 09:40

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011.pdf (4,8 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání.pdf (4,7 MB)

Fin 2-2012 1.díl.pdf (3,3 MB)

Fin 2-2012 2. díl.pdf (4,5 MB)

Rozvaha obce Střítež.pdf (2,2 MB)

Výkaz zisku a ztráty obce Střítež.pdf (1,4 MB)