Závěrečný účet obce Střítež 2012

25.04.2013 13:46

FIN2-2012 obce Střítež 2.díl.pdf (3,2 MB)
FIN2-2012 obce Střítež 1.díl.pdf (4,6 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.pdf (4 MB)
Závěrečný účet obce Střítež a závěr přezkumu hospodaření 2012.pdf (5,9 MB)
Výkaz zisku a ztráty 2012 obec Střítež.pdf (1,7 MB)
Rozvaha 2012 obec Střítež.pdf (2,3 MB)
Příloha 2012 obec Střítež.pdf (6,3 MB)