Veřejná vyhláška - Změna č. 4 Územního plánu obce Věžovatá Pláně - Návrh

16.10.2013 08:58

Veř. vyhl. změna č. 4 ÚP Věžovatá Pláně-1.díl.pdf (5323459)

Veř. vyhl. změna č. 4 ÚP Věžovatá Pláně- 2.díl.pdf (6117983)