Veřejná vyhláška-oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Střítež

07.10.2013 09:36

Veř.vyhl.- Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Střítež.pdf (7182629)