Veřejná vyhláška-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Střítež

22.08.2014 12:11

Veřejná vyhláška-Oznámení o konání veř. projednání návrhu změny č. 1 ÚP Střítež.pdf (680212)

01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf (516283)

02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf (947960)

03 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.pdf (949974)

04 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A OPATŘENÍ.pdf (794528)

07 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL.pdf (627864)

05 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf (1182276)

06 ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf (1256304)05 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf (1182276)

ZM.1 ÚP Střítež TEXT 2.upravený návrh.pdf (470000)