Územní plán Střítež - změna č. 1, právní stav

13.03.2015 08:58

01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf (517213)
02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf (1712278)
03 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.pdf (1363793)
04 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘRENÍ A ASANACÍ.pdf (1201468)
05 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf (2271328)
06 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf (1192995)
07 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL.pdf (1175692)
ÚP STŘÍTEŽ PRÁV.STAV PO VYDÁNÍ ZM.č.1 - TEXT.pdf (377151)