Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb.-zájení zjišťovacího řízení

14.08.2015 12:07

Zařízení ke sběru, výkupu a k využívání odpadů kategorie "O" - k nahlédnutí na OÚ Střítež v pracovní době obecního úřadu

Posuzování vlivů na životní prostředí podle z.č.1002001Sb.-zahájení zjišťovacího řízení.pdf (1476736)