Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2016

02.05.2017 08:26

kalkulace Kaplice Nádraží.pdf (987681)

kalkulace Raveň.pdf (906926)