OZV-1/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Střítež a o nakládání se stavebním odpadem

26.02.2014 10:55

OZV o systému shromažďování kom. odpadu.pdf (1715788)