Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komun.odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež

18.05.2015 12:37

Obecně závazná vyhláška 1-2015.pdf (2544282)