Návrh závěrečného účtu za rok 2016

24.05.2017 16:38

Návrh závěrečného účtu 2016-I.část.pdf (3676249)

Návrh závěrečného účtu 2016-II.část.pdf (3456617)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.pdf (3630192)

Předvaha-31.12.2016.pdf (2747276)Fin 2-12 - I.část-31.12.2016.pdf (4504165)

Fin 2-12- II.část-31.12.2016.pdf (2491006)Příloha - I.část-31.12.2016.pdf (2516861)

Příloha - II.čás-31.12.2016t.pdf (1916687)

Rozvaha - 31.12.2016.pdf (1883667)

Výkaz zisku a ztráty-31.12.2016.pdf (1121813)